Välkommen!

Välkommen till Sanda Ängar Samfällighetsförenings hemsida. Här på hemsidan kommer styrelsen att publicera information till medlemmarna i samfälligheten om vad som är på gång, samt även lägga ut dokument; bl.a. protokoll från årsstämmor och budgetförslag mm.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Ordinarie stämma 2018

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
16 maj kl. 18:30 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!

Ordinarie stämma 2018

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Årsstämma 2016 och ny styrelse

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman 2016 som hålls

25 maj kl 19:00 – 20:45 på Grimstagården.
Så här finns en möjlighet att få göra sin röst hörd.

Vad innebär styrelsearbete i föreningen?

Under ett år hålls ca 4-5 styrelsemöten. Var och en i styrelsen tar på sig det jobb man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna osv. Men de mesta är rullande nu när vi har hållit på i flera år.

Har du frågor angående styrelsens arbetsuppgifter och vill du vara med i styrelsen?

Skicka e-post till valberedningen eller styrelsen

valberedningen@sandaangar.se

styrelsen@sandaangar.se

 

Ordinarie stämma 2016

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
25 maj kl. 19:00-20:45 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!
Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Styrelsen och revisorernas berättelser
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Styrelsens uppgift
10. Samfällighetens gemensamhetsytor, lekplats
11. Motioner
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
14. Val av styrelse samt styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Fråga om val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
19. Stämman avslutas

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan stämman, adress:
Sanda Ängars samfällighetsförening
c/o Jesper Serrander
Frisells gata 2D
194 69 Upplands Väsby

Eller via e-post: styrelsen@sandaangar.se

Protokollet från stämman kommer att publiceras på hemsidan www.sandaangar.se samt hållas tillgängligt hos Lisa Westin, Adlerfelts gata 12.

Angivna motioner, förvaltningsberättelse och debiteringslängd kommer att hållas tillgängliga för medlemmarna hos Jesper Serrander en vecka före årsmötet, samt tillhandahållas på mötet. Förvaltningsberättelsen kommer även att publiceras på hemsidan före årsmötet.

Är du intresserad av styrelseuppdrag? Anmäl intresse till valberedningen@sandaangar.se

Välkomna! /Styrelsen

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och torsdagen, den 14 apfil 2016, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll

Pubkväll Grimstagårdens bygdegårdsförening

Hej alla medlemmar!
Samfällighetsföreningen är medlem i Grimstagårdens bygdegårdsförening. Syftet är att stödja andra lokala föreningar samt att medlemskapet gör att styrelsen har viss tillgång till lokal för möten.

Bygdegårdsföreningen har viss verksamhet och nästa torsdag, den 10 mars 2016, har de en pubkväll som kommer vara återkommande. Inbjudan ser ni via länk nedan.

Mvh Styrelsen

Inbjudan pubkväll