Välkommen!

Välkommen till Sanda Ängar Samfällighetsförenings hemsida. Här på hemsidan kommer styrelsen att publicera information till medlemmarna i samfälligheten om vad som är på gång, samt även lägga ut dokument; bl.a. protokoll från årsstämmor och budgetförslag mm.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.