Info från styrelsen, Juni 2015

Vid årsstämman för Sanda Ängar Samfällighetsförening som hölls i Fresta församlingshem tisdagen den 26 maj fastställdes årsavgiften för 2015 till 900 kr. Avgiften skall erläggas till föreningens bankgiro 632-1723 senast den 30 juni 2015.

Viktigt är att ni märker er betalning med fastighetsbeteckningen. Anges annan text är det inte säkert att vi kan matcha betalningen till rätt avsändare och felaktig påminnelse kan gå ut.

Vid utebliven betalning påförs påminnelseavgift samt vidtas inkassoåtgärder. Inkassoåtgärder har också inletts för att driva in föreningens fordringar på de fastigheter som tråkigt nog ännu inte fullgjort sin betalningsplikt för tidigare års avgifter.

Styrelsen vill därmed passa på att påminna om att det är fastigheten som är medlem i samfälligheten. Det är således fastigheten som kommer att krävas på avgiften. Detta innebär att om ett indrivningsärende skulle gå så långt som till kronofogdemyndigheten så kan utmätning av fastigheten ske för ett så ringa belopp som den årliga avgiften ändå utgör. Om ägarbyte har skett så är det ändå de nu boende i fastigheten som måste betala avgiften. Om det råder oklarheter kring genomfört ägarbyte ber vi er kontakta den tidigare ägaren eller er mäklare.

Om ni har frågor kring betalningen så kontaktar ni i första hand styrelsen via hemsidan.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt att påminna om att registrera er AKTUELLA mailadress på föreningens hemsida så att ni inte missar viktig information från styrelsen. Meddela även via mail om det är någon adress som är inaktuell och bör tas bort. Tack!

Slutligen vill vi önska er alla en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning, Styrelsen