Årsstämma 2016 och ny styrelse

Valberedningen har påbörjat arbetet med rekrytering av nya styrelsemedlemmar inför årsstämman 2016 som hålls

25 maj kl 19:00 – 20:45 på Grimstagården.
Så här finns en möjlighet att få göra sin röst hörd.

Vad innebär styrelsearbete i föreningen?

Under ett år hålls ca 4-5 styrelsemöten. Var och en i styrelsen tar på sig det jobb man hinner med, exempelvis att ta in offerter, möta upp entreprenörerna som sköter grönytorna osv. Men de mesta är rullande nu när vi har hållit på i flera år.

Har du frågor angående styrelsens arbetsuppgifter och vill du vara med i styrelsen?

Skicka e-post till valberedningen eller styrelsen

valberedningen@sandaangar.se

styrelsen@sandaangar.se