Ordinarie stämma 2018

Härmed kallas till ordinarie stämma i Sanda Ängar Samfällighetsförening
16 maj kl. 18:30 i Grimstagården,
Gamla vägen 23 (bredvid Bollstanäs församlingshem)

Din närvaro är viktig för att du skall få möjlighet att ta del av information från styrelsen samt vara med och påverka!

Ordinarie stämma 2018