Styrelsen

Gunilla Silfverduk – Ordförande

Lisa Westin – Kassör

Andreas Nyström – Ledamot

Katarina Timåker – Ledamot

Stefan Hellberg – Ledamot

Jennifer Jäverstål – Ledamot

Camilla Nordlund – Suppleant

 

Kontakta styrelsen via styrelsen@sandaangar.se