På gång

Våren 2014:

  • Fotbollsmål
  • Årsmöte i Fresta församlingshem 12/5 19:00-20:45

Våren 2013:

  • Utöka antalet medlemmar från 90 till 111
  • Årsmöte i Bollstanäs församlingshem 21/5 19-20:45

Vintern 2012:

  • Upphandling av ny entreprenör för skötsel av gemensamhetsytor
  • Extra stämma 29 november, 19:00, Fresta församlingshem
  • Ombesiktning av lekställning