Medlem

Som medlem förväntas du hålla dig informerad om vad som pågår i föreningen genom att ta del av information på hemsidan, registrera din e-post på hemsidan för notifikation när uppdatering sker, närvara vid årsmöten, betala den på årsmötet fastställda årsavgiften senast 30 juni (fakturor delas inte ut, men påminnelse går ut via hemsidan) samt ställa upp som funktionär i styrelse och valberedning.